Stronę odwiedzono 68550 razy od 05 listopada 2010.

Mój dorobek naukowy:

 1. Badania nad występowaniem Enterobius vermicularis (L) na wsi, przeprowadzone w czasie obozu społeczno-naukowego AM. [AUT.] ZBIGNIEW KOWALCZUK, MARCIN OLAJOSSY. W: Studenckie koła naukowe. Lublin 1968 s. 32.
 2. Badania nad rehabilitacją chorych po zawale serca w warunkach sanatoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby, wartości i oceny rehabilitacji w zakresie psychiki. [Cz.] 1.(A clinical trial on the rehabilitation after myocardial infarction in a health-resort with special reference to the need, value and evaluation of the psychical rehabilitation. P. 1.). [AUT.] JANUSZ A. HANZLIK, ADAM MAJCZAK, JERZY ŁOPATYŃSKI, MARCIN OLAJOSSY. Ann. UMCS Sect. D 1972 vol. 27 s. 137-153, bibliogr. rez. sum.
 3. Badania nad rehabilitacją chorych po zawale serca w warunkach sanatoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby, wartości i oceny rehabilitacji w zakresie psychiki. [Cz.] 2.(A clinical trial on the rehabilitation after myocardial infarction in a health-resort with special reference to the need, value and evaluation of the psychical rehabilitation. P. 2.). [AUT.] JANUSZ A. HANZLIK, ADAM MAJCZAK, JERZY ŁOPATYŃSKI, MARCIN OLAJOSSY. Ann. UMCS Sect. D 1972 vol. 27 s. 265-280, bibliogr. poz. 47, rez. sum.
 4. Przyczynek do mechanizmu powstawania psychoz indukowanych. [AUT.] ADAM MAJCZAK, MARCIN OLAJOSSY. Wiad. Lek. 1972 t. 25 z. 5 s. 463-466, bibliogr. rez. sum.
 5. Przypadek reakcji rezygnacyjnej samobójczej w przebiegu przewlekłej nerwicy. [AUT.] MAREK MASIAK, MARCIN OLAJOSSY. Wiad. Lek. 1972 t. 25 z. 22 s. 2065-2068, bibliogr. rez. sum.
 6. Przypadek zaburzeń psychicznych w przebiegu porfirii wątrobowej. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, RYSZARD TROJNAR. Pol. Tyg. Lek. 1972 t. 27 nr 15 s. 570-571, bibliogr. rez. sum.
 7. Próba zastosowania triperidolu w leczeniu zespołu natręctw. [AUT.] MAREK MASIAK, MARCIN OLAJOSSY, MARIA HASCEWICZ-RZECKA. Psychiatr. Pol. 1973 t. 7 nr 6 s. 683-684.
 8. Reakcja depresyjna w następstwie zatrucia preparatem fosforoorganicznym Rogor (Bi 58). [AUT.] MAREK MASIAK, MARCIN OLAJOSSY. Wiad. Lek. 1973 t. 26 z. 20 s. 1933-1936, bibliogr. rez. sum.
 9. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku zapalenia mózgu powikłanego objawami brzusznymi. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1973 t. 7 nr 4 s. 441-443, bibliogr.
 10. Badania epidemiologiczne ciśnienia tętniczego u dzieci z wybranych szkół i przedszkoli miasta Lublina. [AUT.] TERESA GERKOWICZ, IRENA SZAJNER-MILART, KRYSTYNA JABŁOŃSKA, MARCIN OLAJOSSY, BOŻENA ZACHOWSKA, LIDIA NOWAK, ELŻBIETA BOCHEŃSKA. Pol. Tyg. Lek. 1974 t. 29 nr 17/18 s. 696-698, bibliogr. rez. sum.
 11. Ocena wpływu psychoterapii grupowej i społeczności terapeutycznej na proces rehabilitacji chorych na przewlekłą schizofrenię. [AUT.] MAREK MASIAK, MARIA HASCEWICZ-RZECKA, ADAM MAJCZAK, MARCIN OLAJOSSY, JANINA PIĄTEK, ZBIGNIEW RZECKI. Psychiatr. Pol. 1974 t. 8 nr 2 s. 175-180, bibliogr. rez. sum.
 12. Terapevtičeskoe soobščestvo gruppovaja psichoterapja i trudovaja terapija kak integral'nye élementy programmy readaptacii bol'nych zatjažnoj šizofreniej (ocenka kliničeskogo ulučšenija i obščestvennogo povedenija bol'nych na osnovanii sistemy škal). [AUT.] A[DAM] MAJCZAK, M[AREK] MASIAK, M[ARIA] HASCEWICZ-RZECKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, J[ANINA] PIĄTEK, Z[BIGNIEW] RZECKI. W: IV Meždunarodnyj Simpozium po Rehabilitacii Psichičeski Bol'nych. Leningrad, 15-18 oktjabr'ja 1974 s. 180-183, sum.
 13. Analiza źródeł kształtowania się postaw psychicznych po zawale serca. [AUT.] ADAM MAJCZAK, JAN KOWALEWSKI, MARCIN OLAJOSSY, ANDRZEJ GRZEGORCZYK. Pol. Tyg. Lek. 1975 t. 30 nr 6 s. 255-258, bibliogr. rez. sum.
 14. Nastawienie psychiczne (analiza kliniczna) : praca doktorska. [AUT.] OLAJOSSY MARCIN. ss. 56, Klin. Psychiatr. Inst. Chorób Układu Nerwowego. Lublin 1977, Akad. Med.
 15. Psychometryczna ocena lęku i depresji u pacjentów leczonych z powodu alkoholizmu w warunkach oddziału zamkniętego. [AUT.] STANISŁAWA BARTOSZEWICZ, MARCIN OLAJOSSY. Zdr. Psych. 1978 R. 19 nr 2/3 s. 81-85.
 16. Analiza wybranych parametrów grupy pacjentów hospitalizowanych po raz pierwszy w latach 1960-1970 z rozpoznaniem schizofrenii zamieszkałych na terenie Lublina i województwa lubelskiego. [AUT.] ADAM MAJCZAK, JANUSZ PERZYŃSKI, JERZY NAGAY, MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1979 t. 13 nr 6 s. 555-559, bibliogr. rez. sum.
 17. Znaczenie prognostyczne wybranych cech obrazu klinicznego pacjentów hospitalizowanych pierwszorazowo z objawami "nastawień". [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1979 t. 13 nr 2 s. 119-123, bibliogr. rez. sum.
 18. Aktywność acylazy aktywowanej kobaltem w surowicy krwi u chorych leczonych środkami psychotropowymi. [AUT.] ROMANA MODRZEWSKA, GRAŻYNA RZESZOWSKA, MARCIN OLAJOSSY, IRENA RADOMAŃSKA. Pol. Tyg. Lek. 1980 t. 35 nr 28 s. 1071-1073, bibliogr. rez. sum.
 19. Ocena przydatności stosowania testu acylazowego przy kuracjach neuroleptycznych. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, ROMANA MODRZEWSKA. Psychiatr. Pol. 1980 t. 14 nr 5 s. 471-474, bibliogr. rez. sum.
 20. Późne diskinezy: zagadnienia patogenezy, leczenia i zapobiegania. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1980 t. 14 nr 6 s. 621-625, bibliogr. poz. 30.
 21. Wpływ wrodzonych i nabytych schorzeń układu wzrokowego na powstawanie zaburzeń czynności bioelektrycznej mózgu.(Effect of congenital and acquired diseases of the visual system on the development of brain bioelectric activity disturbances.). [AUT.] KAZIMIERZ GERKOWICZ, TERESA GERKOWICZOWA, ADAM MAJCZAK, MARCIN OLAJOSSY. Klin. Ocz. 1980 R. 82 nr 1 s. 39-41, bibliogr. rez. sum.
 22. Analiza wybranych danych dotyczących pacjentów hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu schizofrenii w latach 1971-1975 z terenu miasta Lublina i woj. lubelskiego.(Analysis of selected data concerning patients first hospitalized for schizophrenia between 1971 and 1975 in the city and the province of Lublin.). [AUT.] ADAM MAJCZAK, MARCIN OLAJOSSY, JERZY NAGAY, JANUSZ PERZYŃSKI. Psychiatr. Pol. 1981 t. 15 nr 1 s. 17-22, bibliogr. rez. sum.
 23. O interakcji pacjentów oddziału psychiatrycznego. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, WANDA WERPACHOWSKA. Zdr. Psych. 1981 R. 22 nr 1 s. 51-54, bibliogr.
 24. Schizofrenia jako wyraz zaburzeń w probabilistycznym ujmowaniu świata. [AUT.] ANNA HUNCA-BEDNARSKA, MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1981 t. 15 nr 4/6 s. 399-402, bibliogr. poz. 24.
 25. Znaczenie emocjonalne wybranych pojęć w grupie pacjentów z wczesną i przewlekłą schizofrenią (badania porównawcze).(The emotional significance of selected concepts in a group of patients with early and chronic schizophrenia (a comparative study).). [AUT.] ANNA HUNCA-BEDNARSKA, MARCIN OLAJOSSY, ZDZISŁAW CHLEWIŃSKI, MAREK BEDNARSKI. Psychiatr. Pol. 1981 t. 15 nr 1 s. 1-7, bibliogr. rez. sum.
 26. Clozapina w leczeniu psychoz schizofrenicznych. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, ADAM MAJCZAK. Sandoz Rev. 1982 t. 2 nr 1 s. 43-46, bibliogr.
 27. Znaczenie emocjonalne pojęć u pacjentów z przewlekłą schizofrenią.(The emotional significance of conceptions in chronic schizophrenia patients.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, ZDZISŁAW CHLEWIŃSKI, ANNA HUNCA-BEDNARSKA, MAREK BEDNARSKI. Psychiatr. Pol. 1982 t. 16 nr 5/6 s. 359-363, bibliogr. rez. sum.
 28. Badania nad deterioracją w schizofrenii u pacjentów z wielokrotną hospitalizacją.(A study of deterioration in schizophrenia in repeatedly hospitalized patients.). [AUT.] ADAM MAJCZAK, MARCIN OLAJOSSY, JERZY NAGAY. Psychiatr. Pol. 1983 t. 17 nr 5/6 s. 405-410, bibliogr. rez. sum.
 29. Profesor dr hab. med. Adam Majczak (1929-1982). [AUT.] ANDRZEJ KOŚLACZ, MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1983 t. 17 nr 4 s. 356-358.
 30. Rozwój umysłowy dzieci niedowidzących z zaburzeniami czynności bioelektrycznej mózgu.(Mental development of amblyopic children with disturbances of cerebral bioelectric activity.). [AUT.] KAZIMIERZ GERKOWICZ, TERESA GERKOWICZOWA, JÓZEF STACHYRA, MARCIN OLAJOSSY. Klin. Ocz. 1983 R. 85 nr 5 s. 225-226, bibliogr.
 31. Studies on some factors of the clotting system the antidepressant treatment. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY, A[LICJA] WYSOCKA. W: VII. Československo-Polská Psychiatrická Konference. Hradec Králové, 25.-27.4.1983. Abstr s. 55.
 32. John S. Strauss, William T. Carpenter, Jr.: Schizophrenia. Plenum Medical Book Company, New York and London, 1981. str. 220. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1984 t. 18 nr 5 s. 522.
 33. Naczyniowy aktywator fibrynolizy u chorych leczonych lekami przeciwdepresyjnymi.(The vascular fibrinolysis activator in patients receiving antidepressant drugs.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, MARIA JAKUBOWSKA, MAŁGORZATA MODZELEWSKA, JERZY NAGAY, ALICJA WYSOCKA. Psychiatr. Pol. 1984 t. 18 nr 6 s. 543-548, bibliogr. rez. sum.
 34. Ostre zaburzenia psychiczne w zawale serca.(Acute mental disorders in the course of myocardial infarction.). [AUT.] HENRYK FLORKIEWICZ, MARCIN OLAJOSSY, JANUSZ BEDNARZEWSKI, ANDRZEJ KLEINROK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. Pol. Tyg. Lek. 1984 t. 39 nr 25/26 s. 871-873, bibliogr. rez. sum.
 35. Ostre zaburzenia psychiczne w zawale serca. [AUT.] HENRYK FLORKIEWICZ, MARCIN OLAJOSSY, JANUSZ BEDNARZEWSKI, ANDRZEJ KLEINROK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. W: XXXIX Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Kraków, 24-25.XI.1984 s. 209.
 36. Wstępna ocena palmitynianu pipotiazyny w leczeniu schizofrenii paranoidalnej. [AUT.] MARIAN WIELOSZ, MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1984 t. 18 nr 3 s. 297.
 37. Acute mental disorders (MD) in the course of myocardial infarction (MI). [AUT.] H[ENRYK] FLORKIEWICZ, A[NDRZEJ] KLEINROK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, J[ANUSZ] BEDNARZEWSKI, M[ARCIN] OLAJOSSY. W: International Conference on Preventive Cardiology. Moscow, June 23-26, 1985. Abstr [b. pag.], [Mylnie wydr.: disoriders].
 38. J.T. Coyle, S.J. Enna (ed.). Neuroleptics: neurochemical and behavioral and clinical perspectives. Raven Press, New York 1983. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1985 t. 19 nr 4 s. 348-349.
 39. Oznaczanie chloropromazyny we krwi metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).(Determination of chlorpromazine in blood by high-performance liquid chromatography (HPLC).). [AUT.] MARIA PRZYBOROWSKA, HALINA SZUMIŁO, GENOWEFA MISZTAL, MARCIN OLAJOSSY. Acta Pol. Pharm. 1985 vol. 42 nr 5 s. 467-472, bibliogr. rez. sum.
 40. Studium nietypowej próby samobójczej.(A non-typical suicidal attempt.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, ALICJA WYSOCKA, MARIA CHUCHRA. Arch. Med. Sąd. 1985 t. 35 nr 4 s. 252-254, bibliogr. sum. rez.
 41. Personality factors and motivation in the treatment of alcoholic. [AUT.] MAREK MASIAK, M. CHUCHRA, E. GĄSZCZ, A. LESZCZUK, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, A[LDONA] STODULSKA. W: Regional Symposium "Alcoholism and other dependecies". Warsaw, 22-25 November 1987. Abstr s. 47.
 42. Poziomy niektórych amin katecholowych w osoczu chorych na schizofrenię podczas kuracji chloropromazyną. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, JANUSZ SOLSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Psychiatr. Pol. 1987 t. 21 nr 3 s. 246-250, bibliogr. rez. sum.
 43. Obustronne wyłuszczenie gałek ocznych spowodowane przez chorą psychicznie.(Bilateral enucleation of the eyes caused by a psychotic woman-patient.). [AUT.] MAREK GERKOWICZ, MARCIN OLAJOSSY. Klin. Ocz. 1988 R. 90 nr 1 s. 30-31, bibliogr. sum.
 44. Clinical and pharmacological approach in the diagnosis of paranoid schizophrenia. [AUT.] M[AREK] MASIAK, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, J[ERZY] NAGAY, M[ARCIN] OLAJOSSY, J[ANUSZ] PERZYŃSKI, A. RZECKA, M[ARIAN] WIELOSZ. Mater. Med. Pol. 1989 vol. 21 nr 3 s. 228-230, bibliogr. poz. 21.
 45. Czynniki środowiskowe i osobowościowe a efektywność leczenia uzależnienia alkoholowego w warunkach oddziału psychiatrycznego i nerwicowego. [AUT.] M[AREK] MASIAK, M[ARIA] CHUCHRA, E[WA] GĄSZCZ, A. LESZCZUK, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, M[ARIA] RZECKA, A[LDONA] STODULSKA, A[LICJA] WYSOCKA. W: Zagadnienia alkoholizmu i innych uzależnień. Materiały XXXV Zjazdu Psychiatrów Polskich. Warszawa 1986.9.26-28. T. 2 s. 163-169, bibliogr, 83-01-09630-6.
 46. Dawka, poziom lęku i niektóre efekty kliniczne w przebiegu leczenia Clozapiną chorych na schizofrenię. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY, G[ENOWEFA] MISZTAL, J[ACEK] GAJEWSKI. W: Psychiatria jako nauka interdyscyplinarna. XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Łódź, 22-24 czerwca 1989. Materiały. T. 2. Łódź 1989 s. 472-474.
 47. Niektóre aspekty kliniczne i psychofarmakologiczne psychozy schizoafektywnej. [AUT.] M[AREK] MASIAK, J[ANUSZ] PERZYŃSKI, J[ERZY] NAGAY, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, M[ARIA] RZECKA. W: Psychiatria jako nauka interdyscyplinarna. XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Łódź, 22-24 czerwca 1989. Materiały. T. 2. Łódź 1989 s. 455-466.
 48. Badania porównawcze niektórych parametrów klinicznych i psychofarmakologicznych psychozy schizoafektywnej i schizofrenii paranoidalnej. [AUT.] M[AREK] MASIAK, J[ANUSZ] PERZYŃSKI, J[ERZY] NAGAY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, A[LICJA] WYSOCKA. Psychiatr. Pol. 1990 t. 24 nr 5 s. 1-9, bibliogr. poz. 24, rez.
 49. Psychoza indukowana - aspekty kliniczne i sądowo-psychiatryczne. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY, J[ACEK] GAJEWSKI. Psychiatr. Pol. 1990 t. 24 nr 2 s. 174-175, bibliogr.
 50. Co z tymi lekami?. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY. Medicus 1991 nr 8/9 s. 1, 4.
 51. Człowiek w zmieniającym się świecie. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY. Medicus 1991 nr 8/9 s. 7.
 52. Dlaczego potrzebna jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY. Medicus 1991 nr 2 s. 17.
 53. "Najpierw żyć, potem filozofować". [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY. Medicus 1991 nr 4 s. 3.
 54. Nosology in schizophrenia. (Clinical, biochemical and pharmacological approach). [AUT.] MAREK MASIAK, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, JERZY NAGAY, MARCIN OLAJOSSY, JANUSZ PERZYŃSKI, ALICJA WYSOCKA. W: International Congress on Schizophrenia & Affective Psychoses. Nosology in Contemporary Psychiatry s. 84.
 55. O reformę więziennej służby zdrowia. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY. Medicus 1991 nr 6 s. 1, 3.
 56. O śmierci - inaczej. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY. Medicus 1991 nr 11 s. 17.
 57. Tablica z MAKODO. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY. Medicus 1991 nr 8/9 s. 26.
 58. Między litością a odrzuceniem. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1992 nr 1 s. 17.
 59. Nowe metody badania produktów medycznych. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1992 nr 3 s. 3.
 60. Badania porównawcze niektórych parametrów klinicznych i psychofarmakologicznych psychoz paranoidalnych reaktywnych. [AUT.] MAREK MASIAK, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, JERZY NAGAY, MARCIN OLAJOSSY, JANUSZ PERZYŃSKI, ALICJA WYSOCKA. Psychiatr. Pol. 1993 t. 27 nr 1 s. 67-74, bibliogr. poz. 29.
 61. Głos w dyskusji n.t. projektu Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: III Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 13-15 maja 1993 s. 193-194.
 62. Psychometryczna ocena dysfunkcji czołowej w psychozach schizofrenicznych. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, AGNIESZKA RYSS. W: III Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 13-15 maja 1993 s. 172-175, bibliogr.
 63. Zdrowie psychiczne w okresie przemian społecznych. (Diagnoza 1990-1994). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Środowiskowe uwarunkowania zdrowia psychicznego. IV Forum Ekologiczne. Lublin, 9-10 kwietnia 1994 s. 57-59.
 64. 50-lecie ośrodka psychiatrycznego w Abramowicach. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1995 nr 3 s. 7.
 65. Badania nad schizotypią pacjentów chorych na schizofrenię i ich rodziców. (Doniesienie wstępne). [AUT.] MAREK MASIAK, ANNA HUNCA-BEDNARSKA, ALICJA WYSOCKA, MARCIN OLAJOSSY, MARIA CHUCHRA, ALINA HENNEL, GUSTAW KOZAK. W: IV Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin 1995 s. 33-38.
 66. Badania nad schizotypią. [AUT.] MAREK MASIAK, ALICJA WYSOCKA, ANNA HUNCA-BEDNARSKA, MARCIN OLAJOSSY, MARIA CHUCHRA, GUSTAW KOZAK. Psychiatr. Pol. 1995 t. 29 supl. s. 103, XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich: Przemiany w psychiatrii. Wrocław, 4-7 maja 1995. Streszcz.
 67. Neuroimmunologia a schizofrenia. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: IV Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin 1995 s. 76-79.
 68. Utajona niedoczynność tarczycy w przebiegu leczenia litem. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, JANINA ZAORSKA-RAJCA, MACIEJ DROŻDŻYK, MARIA CHUCHRA. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 1995 nr 2/3 s. 87-90, bibliogr. sum, XXXV Zjazd PTP. Wrocław, maj 1995.
 69. Biologische behandlung beim alkoholismussyndrom. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: 2 Deutsch-Polonische Wissenschaftliche Konferenz: Aktuelle themen der alkoholismusforschung und der therapic von alkoholabhängiger in Polen und Deutschlang. 18. bis 19.04.1996. [Zusammenfassen] s. 1-4.
 70. Dlaczego ulegamy mediom?. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1996 nr 11 [b. pag.].
 71. Interleukina 2 oraz interleukina 6 w schizofrenii przewlekłej. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, ANDRZEJ KSIĄŻEK, MARIA KOZIOŁ, DANUTA SPASIEWICZ. W: V Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 16-18 maja 1996 s. 306-309.
 72. Leczenie biologiczne w zespole uzależnienia alkoholowego. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1996 nr 8/9 s. 15-16.
 73. The schizotypy and schizophrenia. [AUT.] MAREK MASIAK, ALICJA WYSOCKA, ANNA HUNCA-BEDNARSKA, MARCIN OLAJOSSY, MARIA CHUCHRA, GUSTAW KOZAK. W: X World Congress of Psychiatry. Madrid, August 23-28, 1996. Vol. 2. Abstr s. 77.
 74. Zastosowanie EW w terapii schizofrenii (zagadnienia kliniczne i etyczno-prawne). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: V Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 16-18 maja 1996 s. 298-305, bibliogr. poz. 33.
 75. Apel Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1997 nr 6/7 s. 11.
 76. Leczenie elektrowstrząsowe w schizofrenii.(Electroconvulsive therapy and schizophrenia.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1997 t. 31 nr 1 s. 47-54, bibliogr. poz. 32, res. rez. sum.
 77. Okręgowy Sąd Lekarski w 1996 r. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1997 nr 2 s. 6.
 78. Okręgowy Sąd Lekarski. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1997 nr 11 s. 11.
 79. Prima aprilis albo o dwóch doktorach żartem. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 1997 nr 4 s. 12, 18.
 80. Ocena porównawcza Taxilanu-Promonta i Pernazyny WZF "POLFA" (poziomy leków i efekty kliniczne). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, GENOWEFA MISZTAL, JERZY NAGAY, HALINA SZUMIŁO. Bad. nad Schizofrenią 1998 t. 1 nr 1 s. 419-427, bibliogr.
 81. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania moklobemidu (Aurorix) w krótkotrwałym leczeniu ambulatoryjnym chorych z zaburzeniami nastroju. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 1998 t. 32 supl. s. 140, XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich: Współczesna cywilizacja a zdrowie psychiczne człowieka. Bydgoszcz - Toruń, 3-6 czerwca 1998. Streszcz.
 82. Psychiatria akademicka w nowej strukturze. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Alma Mater 1998 R. 8 nr 4 s. 48-49.
 83. Zastosowanie Risperidonu w leczeniu schizofrenii przewlekłej (doświadczenia własne). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, MAREK MASIAK. Bad. nad Schizofrenią 1998 t. 1 nr 1 s. 413-418, bibliogr.
 84. Niektóre problemy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego w okresie reform i przemian społecznych w Polsce.(Some problems concerning mental health prevention in the period of changes in Poland.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Promocja zdrowia psychicznego. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Zwierzyniec k/Zamościa, 28-29 maj 1999. Lublin 1999 s. 149-152, bibliogr. u aut, 83-911597-0-1.
 85. Percepcja przestrzeni w zaburzeniach psychicznych. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Przestrzeń w nauce współczesnej. T. 2 Pod red. Stefana Symotiuka, Grzegorza Nowaka Lublin 1999, Wydaw. UMCS, s. 109-117, 83-227-1379-7.
 86. Subjective experiences of schizophrenic patients on atypical antipsychotic olanzapine and typical antipsychotic perphenazine. [AUT.] T. SZAFRAŃSKI, M. JAREMA, M[ARCIN] OLAJOSSY, W. CHRZANOWSKI, A. ARASZKIEWICZ, J. LANDOWSKI, J. RYBAKOWSKI, A. BILIKIEWICZ, J. BOMBA. Eur. Neuropsychopharmacol. 1999 vol. 9 suppl. 5 s. S273, Abstr. of the 12th Congress of European College of Neuropsychopharmacology. London, September 21-25, 1999.
 87. High performance liquid chromatographic determination of fluvoxamine and paroxetine in plasma. [AUT.] ROBERT SKIBIŃSKI, GENOWEFA MISZTAL, MARCIN OLAJOSSY. Chem. Anal. 2000 vol. 45 nr 6 s. 815-823, bibliogr.
 88. Lamotrigine demonstrates long term mood stabilization in manic patients. [AUT.] STUART MONTGOMERY, SHAHEEN AKTHAR, CHARLES L. BOWDEN, JOSEPH R. CALABRESE, MARCIN OLAJOSSY. World J. Biol. Psychiatry 2001 vol. 2 Suppl. 1 s. 351S, bibliogr, 7th World Congress of Biological Psychiatry. Berlin, 1-6 July 2001. Abstr.
 89. Lamotrigine demonstrates long-term mood stabilization in manic patients. [AUT.] C. L. BOWDEN, J. R. CALABRESE, S. AKTHAR, M[ARCIN] OLAJOSSY, S. MONTGOMERY, P. MONTGOMERY, J. ASCHER, N. EARL. W: Fourth International Conference on Bipolar Disorder. Pittsburgh, 14-16 June 2001. [online] [b. pag], [dostęp: 24 stycznia 2006].
 90. Porównawcza ocena postaw religijnych u pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami depresyjnymi. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, LUIZA OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 2001 t. 35 nr 3 supl. s. 165, XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich: Integracja psychiatrii. Kraków, 14-17 czerwca 2001. Streszcz.
 91. Uwarunkowania neurobiologiczne w zespole uzależnienia alkoholowego.(Neurobiological background of alcohol dependence syndrome.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Terapia 2001 R. 9 nr 5 s. 3-4, bibliogr. sum.
 92. LC determination of moclobemide and three metabolites in plasma. [AUT.] GENOWEFA MISZTAL, ROBERT SKIBIŃSKI, MARCIN OLAJOSSY, BEATA PAW. J. Pharm. Biomed. Anal. 2002 vol. 30 nr 4 s. 1277-1285, bibliogr.
 93. Application of HPLC method for the determination of racemic fluoxetine and norfluoxetine in human plasma. [AUT.] GENOWEFA MISZTAL, ROBERT SKIBIŃSKI, MARCIN OLAJOSSY, BEATA PAW, LECH PRZYBOROWSKI, H[ANNA] HOPKAŁA. Chem. Anal. 2002 vol. 47 nr 2 s. 229-240, bibliogr. poz. 27, streszcz.
 94. A randomized, placebo- controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently manic or hypomanic patients with bipolar I disorder. [AUT.] V. KUSUMAKAR, S. AKTHAR, M[ARCIN] OLAJOSSY, S. KASPER, L. THAVENTHIRAN. Int. J. Neuropsychopharm. 2002 vol. 5 suppl. 1 [b. pag.], XXIII CINP Congress. Montréal, June 23-27, 2002. Abstr.
 95. Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002. [AUT.] MAŁGORZATA RZEWUSKA, ALINA BORKOWSKA, ANDRZEJ CZERNIKIEWICZ, ANDRZEJ CZERWIŃSKI, DOMINIKA DUDEK, JOANNA HAUSER, MAREK JAREMA, IWONA KŁOSZEWSKA, ANDRZEJ KOKOSZKA, IRENA KRUPSKA-MATUSZCZYK, JERZY LANDOWSKI, JOANNA MEDER, MARCIN OLAJOSSY, STANISŁAW PUŻYŃSKI, JOLANTA RABE-JABŁOŃSKA, MARIA ROSTWOROWSKA, JANUSZ RYBAKOWSKI, STANISŁAW URBAN, JACEK WCIÓRKA, MARIA ZAŁUSKA, ANDRZEJ ZIĘBA. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 nr 3 s. 209-247, bibliogr. poz. 92.
 96. A placebo-controlled 18-month trial of lamotrigine and lithium maintenance treatment in recently manic or hypomanic patients with bipolar I disorder. [AUT.] CHARLES L. BOWDEN, JOSEPH R. CALABRESE, GARY SACHS, LAKSHMI N. YATHAM, SHAHEEN ASGHAR, MAGNE HOMPLAND, PAUL MONTGOMERY, NANCY EARL, TONYA M. SMOOT, JOSEPH DEVEAUGH-GEISS, LAMICTAL 606 STUDY GROUP: [M. IN.], MARCIN OLAJOSSY. Arch. Gen. Psychiatry 2003 vol. 60 nr 4 s. 392-400, bibliogr.
 97. Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia olanzapiną - w porównaniu z perfenazyną - chorych na schizofrenię. Wyniki 18-tygodniowego badania wieloośrodkowego w warunkach podwójnie ślepej próby.(Safety and efficacy of olanzapine versus perphenazine in patients with schizophrenia: results of a multicenter, 18-week, double-blind clinical trial.). [AUT.] MAREK JAREMA, MARCIN OLAJOSSY, WŁODZIMIERZ CHRZANOWSKI, ALEKSANDER ARASZKIEWICZ, JERZY LANDOWSKI, JANUSZ RYBAKOWSKI, ADAM BILIKIEWICZ, JACEK BOMBA, GRAŻYNA DĘBOWSKA. Psychiatr. Pol. 2003 t. 37 nr 4 s. 641-655, bibliogr. poz. 30, sum. sodierż. Zsf. res.
 98. Odpowiedzialność zawodowa. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Notatki do ćwiczeń z etyki, czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji? Pod red. Krzysztofa Marczewskiego Lublin 2003, Akad. Med, s. 223-228.
 99. Podstawowe zasady etyczne dotyczące prawidłowego prowadzenia badań klinicznych i oceny nowych leków. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Notatki do ćwiczeń z etyki, czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji? Pod red. Krzysztofa Marczewskiego Lublin 2003, Akad. Med, s. 197-204.
 100. Postawy wobec chorych psychicznie - zadania duszpasterskie. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Środowiska specjalnej troski. Pod red. Mirosława Kalinowskiego Lublin 2003, Polihymnia, s. 109-115, bibliogr.
 101. Prokreacja - aspekty prawno-etyczne. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Notatki do ćwiczeń z etyki, czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji? Pod red. Krzysztofa Marczewskiego Lublin 2003, Akad. Med, s. 101-107.
 102. Wybrane selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - terapia monitorowana. [AUT.] G[ENOWEFA] MISZTAL, R[OBERT] SKIBIŃSKI, M[ARCIN] OLAJOSSY. W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Lublin, 15-18 września 2003. T. 2. [Streszcz.] s. 892.
 103. Analiza wzrokowych potencjałów wywołanych u chorych z rozpoznaniem schizofrenii w zależności od odpowiedzi na leczenie olanzapiną. [AUT.] KATARZYNA ZINIUK, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, MARCIN OLAJOSSY, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER. Psychiatr. Pol. 2004 t. 38 nr 3 supl. s. 324-325, XLI Zjazd Psychiatrów Polskich. Warszawa, 17-19 czerwca 2004. Streszcz.
 104. Badania kliniczne w Polsce - stan prawny po wejściu do Unii Europejskiej. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 2004 nr 10 s. 19.
 105. Czy neuregulina stanowi przełom w badaniach genetycznych schizofrenii?. [AUT.] LUIZA HILKESBERGER-OLAJOSSY, MARCIN OLAJOSSY. Bad. nad Schizofrenią 2004 t. 5 nr 5 s. 346-354, bibliogr. poz. 22, sum.
 106. Porównawcza ocena postaw religijnych u pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami depresyjnymi. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, LUIZA OLAJOSSY. Bad. nad Schizofrenią 2004 t. 5 nr 5 s. 499-510, bibliogr. sum.
 107. Ważna konferencja, ważne pytania. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Alma Mater 2004 R. 14 nr 4 s. 214-215.
 108. Zasady leczenia nawracających zaburzeń afektywnych (2004). [AUT.] STANISŁAW PUŻYŃSKI, ANTONI KALINOWSKI, IWONA KOSZEWSKA, EWA PRAGŁOWSKA, ŁUKASZ ŚWIĘCICKI, [ EKSPERCI:], MARCIN OLAJOSSY, [ET AL.]. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2004 nr 1 s. 5-46, bibliogr. poz. 157.
 109. Bipolar affective disorder in a male with a deletion of Y chromosome - a case report. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, JOANNA TKACZUK-WŁACH. Bipolar Disord. 2005 vol. 7 nr 3 s. 298-301, bibliogr.
 110. Badanie dynamiki objawów klinicznych wczesnej schizofrenii w pierwszym roku leczenia (doniesienie wstępne). [AUT.] MAREK MASIAK, MARCIN OLAJOSSY, ELŻBIETA MASIAK, ARTUR KOCHAŃSKI, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER. Bad. nad Schizofrenią 2005 t. 6 s. 236-243, bibliogr. sum, XI Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz n/Wisłą, 12-14 maja 2005.
 111. Chorzy psychicznie.(Supporting the mentally ill.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Red. Mirosław Kalinowski Lublin 2005, Wydaw. KUL, s. 333-338, bibliogr. sum.
 112. Current views on developement and treatment of rapid cycling bipolar disorder.(Współczesne poglądy na postępowanie i terapię zaburzenia dwubiegunowego o typie szybkich cykli.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER. Ann. UMCS Sect. D 2005 vol. 60 nr 2 s. 749-751, bibliogr. streszcz.
 113. Genetic variants of the 5HT2A and D2 receptor genes and weight change during olanzapine treatment. [AUT.] L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY. Eur. Neuropsychopharmacol. 2005 vol. 15 suppl. 3 s. 475, Abstr. of the 18th ECNP Congress. Amsterdam, October 22-26 2005.
 114. Polymorphisms of the 5HT2A receptor gene and antipsychotic-induced weight gain. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, MARCIN OLAJOSSY. World J. Biol. Psychiatry 2005 vol. 6 Suppl. 1 s. 232, bibliogr, 8th World Congress of Biological Psychiatry.Vienna, June 28th - July 3rd, 2005. Abstr.
 115. Poziomy leku we krwi a przyrost masy ciała podczas kuracji olanzapiną. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, GENOWEFA MISZTAL, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, BEATA PAW. Bad. nad Schizofrenią 2005 t. 6 s. 340, XI Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz n/Wisłą, 12-14 maja 2005.
 116. Spór o placebo. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Medicus 2005 nr 1/2 s. 18-19.
 117. W sprawie rzetelności badań medycznych. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Alma Mater 2005 R. 15 nr 4 s. 126-127.
 118. Association of the T102C and -1438G/A variants of the 5HT2A receptor gene with the antipsychotic-induced weight gain. [AUT.] L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, B. GODLEWSKA, I. KRUPA, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, J[ACEK] WOJCIEROWSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 6B s. 618-620, bibliogr, Second Polish Scientific Conference : Problems of diagnostics, rehabilitation and disabled child's development. Lublin, September 25-27, 2006.
 119. Genetic variants of the dopaine D2 and D3 receptor genes and weight change during olanzapine treatment. [AUT.] L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, B. GODLEWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, A[NETA] TYLEC, J[ACEK] WOJCIEROWSKI, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 6B s. 624-626, bibliogr, Second Polish Scientific Conference : Problems of diagnostics, rehabilitation and disabled child's development. Lublin, September 25-27, 2006.
 120. Association between polymorphisms of the 5HT2A receptor gene and positive symptom response to olanzapine treatment in patients with schizophrenia. [AUT.] L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, B. GODLEWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Eur. Neuropsychopharmacol. 2006 vol. 16 suppl. 4 s. S384, 19th ECNP Congress. Paris, 16-20 September 2006.
 121. Badania nad farmakogenetycznymi uwarunkowaniami przyrostu masy ciała po stosowaniu leków przeciwpsychotycznych.(Antipsychotic- induced weight gain - pharmacogenetic studies.). [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, BEATA GODLEWSKA, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, MARCIN OLAJOSSY, JERZY LANDOWSKI. Psychiatr. Pol. 2006 t. 40 nr 5 s. 1009-1020, bibliogr. poz. 22, sum.
 122. Medycyna pastoralna. [AUT.] ANTONI TOMKIEWICZ, MARCIN OLAJOSSY. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Marek Fijałkowski Lublin 2006, Tow. Nauk. KUL, s. 471-475, bibliogr.
 123. Polimorfizm -141C Ins/Del genu receptora D2 a odpowiedź na leczenie w schizofrenii.(-141C Ins/Del polimorphism of the D2 receptor gene and the response to treatment in schizophrenia.). [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, BEATA GODLEWSKA, MARCIN OLAJOSSY, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Bad. nad Schizofrenią 2006 t. 7 s. 279-284, bibliogr. sum.
 124. Polimorfizmy genów receptorów dopaminergicznych a przyrost masy ciała spowodowany przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, MARCIN OLAJOSSY, ANETA TYLEC, ILONA KRUPA. Bad. nad Schizofrenią 2005 t. 6 s. 338-339, XI Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz n/Wisłą, 12-14 maja 2005.
 125. Polimorfizmy genu receptora 5-HT2A a odpowiedź na leczenie w schizofrenii. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, BEATA GODLEWSKA, MARCIN OLAJOSSY, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Wiad. Psychiatr. 2006 t. 9 nr 2 supl. s. 27, Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Anhedonia: od neurobiologii do psychopatologii". Międzyzdroje, 9-10 czerwca 2006. [Streszcz.].
 126. Polimorfizmy genu receptora 5HT2A a zmiany masy ciała podczas leczenia olanzapiną. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, MARCIN OLAJOSSY. Bad. nad Schizofrenią 2005 t. 6 s. 336-337, XI Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz n/Wisłą, 12-14 maja 2005.
 127. Polymorphisms of the 5HT2A receptor gene and clinical response to olanzapine. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, BEATA GODLEWSKA, MARCIN OLAJOSSY, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. W: Western European Regional CINP Conference. Belfast, 2nd - 4th April 2006. Abstr s. 8.
 128. Polymorphisms of the D2 and D3 receptor genes and clinical response to olanzapine. [AUT.] L. OLAJOSSY-HILKESBERGER, B. GODLEWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Am. J. Med. Genet. B 2006 vol. 141 B nr 7 s. 787, XIV World Congress on Psychiatrics Genetics, Cagliari, October 28th-November 1st, 2006. Abstr.
 129. Przyrost masy ciała spowodowany działaniem atypowych leków przeciwpsychotycznych.(Atypical antipsychotic-induced weight gain.). [AUT.] BEATA R. GODLEWSKA, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, MARCIN OLAJOSSY, JERZY LANDOWSKI. Psychiatr. Pol. 2006 t. 40 nr 5 s. 995-1007, bibliogr. poz. 55, sum.
 130. Association between -759C/T and -697G/C polymorphisms of the 5HT2C receptor gene and olanzapine-induced weight gain. [AUT.] B. GODLEWSKA, L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, M. CIWONIUK, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, J. LIMON, J. LANDOWSKI. Eur. Neuropsychopharmacol. 2007 vol. 17 Suppl. 4 s. S470-S471, bibliogr, 20th ECNP Congress. Vienna, October 13-17, 2007.
 131. Associations of 5HT2A receptor gene polymorphisms with the age of onset and baseline symptomatology in schizophrenia. [AUT.] L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, B. GODLEWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Eur. Neuropsychopharmacol. 2007 vol. 17 Suppl. 4 s. S423-S424, bibliogr, 20th ECNP Congress. Vienna, October 13-17, 2007.
 132. Effectiveness of long-acting injectable risperidone in the Korean schizophrenia patients. [AUT.] M. CIWONIUK, B. GODLEWSKA, L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, J. LIMON, J. LANDOWSKI. Eur. Neuropsychopharmacol. 2007 vol. 17 Suppl. 4 s. S456-S457, 20th ECNP Congress. Vienna, October 13-17, 2007.
 133. Genetyczne predyktory odpowiedzi na leczenie w schizofrenii. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, BEATA GODLEWSKA, MARCIN OLAJOSSY, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Psychiatr. Pol. 2007 t. 41 nr 3 supl. s. 108, XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszcz.
 134. Obraz psychopatologiczny pierwszego epizodu schizofrenii u pacjentów w grupie polskiej uczestniczących w programie EUFEST.(Psychopathological picture of first epizode of schizophrenia in Polish group of patients taking part in EUFEST study.). [AUT.] MAREK MASIAK, MARCIN OLAJOSSY, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, ARTUR KOCHAŃSKI. Bad. nad Schizofrenią 2007 t. 8 nr 8 s. 154-165, bibliogr. sum.
 135. Polipragmazja w schizofrenii - korzyści i ryzyko.(Polypharmacy in schizophrenia - benefits and risks.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Bad. nad Schizofrenią 2007 t. 8 nr 8 s. 166-171, bibliogr. sum.
 136. Profil psychopatologiczny chorych z pierwszym epizodem schizofrenii uczestniczących w programie EUFEST. [AUT.] ARTUR KOCHAŃSKI, MAREK MASIAK, MARCIN OLAJOSSY, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER. Psychiatr. Pol. 2007 t. 41 nr 3 supl. s. 73-74, XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszcz.
 137. Short-term olanzapine-induced weight gain is not associated with the -2548G/A polymorphism of the leptin gene. [AUT.] M. CIWONIUK, B. R. GODLEWSKA, L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, J. LIMON, J. LANDOWSKI. Eur. Neuropsychopharmacol. 2007 vol. 17 Suppl. 4 s. S456-S457, bibliogr, 20th ECNP Congress. Vienna, October 13-17, 2007.
 138. Czy lepsze jest zawsze wrogiem dobrego - uwagi na temat stosowania Risperidonu-Consta.(Is better always the enemy of good - remarks regarding the use of Risperidon - Consta.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Bad. nad Schizofrenią 2008 t. 9 nr 9 s. 208-214, bibliogr. sum.
 139. Podsumowanie badania EUFEST i uwagi własne.(Summary and own comments about EUFEST study.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Bad. nad Schizofrenią 2008 t. 9 nr 9 s. 200-207, bibliogr. sum.
 140. Polymorphisms of the 5HT2A and D2 receptor genes and weight change during olanzapine treatment. [AUT.] L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, B. GODLEWSKA, A[NETA] TYLEC, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Eur. Neuropsychopharmacol. 2008 vol. 18 suppl. 4 s. S445, 21st ECNP Congress. Barcelona, 30 August - 3 September 2008. [Abstr.].
 141. Olanzapine-induced weight gain is associated with the -759C/T and -697G/C polymorphisms of the HTR2C gene. [AUT.] B. R. GODLEWSKA, L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, M. CIWONIUK, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, J. LIMON, J. LANDOWSKI. Pharmacogenomics J. 2009 vol. 9 nr 4 s. 234-241.
 142. Associations of 5HT2A receptor gene polymorphisms with symptoms of disorganisation in schizophrenia. [AUT.] L. OLAJOSSY-HILKESBERGER, B. GODLEWSKA, M[ARCIN] OLAJOSSY, H[ALINA] MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Eur. Neuropsychopharmacol. 2009 Suppl. 3 s. S510, 22nd ECNP Congress. Istambul, 12-16 September 2009. [Abstr.].
 143. Objawy depresyjne w pierwszym epizodzie schizofrenii - analiza polskich wyników badania EUFEST.(Depressive symptoms in the first episode of schizophrenia - analysis of Polish results of the EUFEST Study.). [AUT.] TOMASZ SZAFRAŃSKI, MAREK JAREMA, MARCIN OLAJOSSY, JOLANTA RABE-JABŁOŃSKA, JANUSZ RYBAKOWSKI. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2009 t. 25 nr 3/4 s. 147-154, bibliogr. poz. 22, sum.
 144. Polimorfizm genu receptora D3 a wyniki Testu Łączenia Punktów u pacjentów ze schizofrenią paranoidalną.(D3 receptor gene polymorphism and the results of Trial Making Test in patients with schizophrenia.). [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, ANNA ZABORSKA, MARCIN OLAJOSSY, BEATA GODLEWSKA, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Bad. nad Schizofrenią 2009 t. 10 nr 10 s. 58-61, bibliogr. sum.
 145. Polscy pacjenci EUFEST (European First Episode Trial) po rocznym leczeniu przeciwpsychotycznym: ryzyko odstawienia leku i składowe zespołu metabolicznego.(Polish patients EUFESTS after 12 monts antipsychotic treatment: risk of drug discontinuation and parameters of metabolic syndrome.). [AUT.] JOLANTA RABE-JABŁOŃSKA, TOMASZ PAWEŁCZYK, MAREK JAREMA, MARCIN OLAJOSSY, JANUSZ RYBAKOWSKI. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2009 nr 2 s. 75-83, bibliogr. poz. 45, sum.
 146. Polscy pacjenci z I epizodem schizofrenii w badaniu EUFEST: zmiana nasilenia objawów psychopatologicznych zależnie od stosowanych leków przeciwpsychotycznych.(Polish patients with I epizode of schizophrenia in EUFEST study: change of the psychopatology level depending on the antipsychotic medication used.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, MAREK MASIAK, MAREK JAREMA, JOLANTA RABE-JABŁOŃSKA, JANUSZ RYBAKOWSKI. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2009 nr 2 s. 85-93, bibliogr. sum.
 147. Stężenie prolaktyny u polskich pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii uczestniczących w badaniu EUFEST.(Prolactin concentration in Polish patients with the first episode of schizophrenia participating in the EUFEST.). [AUT.] JANUSZ RYBAKOWSKI, JOLANTA FORMANOWICZ, MARCIN OLAJOSSY, MAREK JAREMA. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2009 t. 25 nr 3/4 s. 155-159, bibliogr. sum.
 148. XIV Lubelskie Spotkania Naukowe. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Alma Mater 2009 R. 19 nr 2 s. 50-53.
 149. D3 receptor gene polymorphism and the results of Trial Making Test in patients with schizophrenia. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, ANNA ZABORSKA, MARCIN OLAJOSSY, BEATA GODLEWSKA, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA. Curr. Probl. Psychiatry 2010 vol. 11 nr 1 s. 24-26, bibliogr.
 150. Depressive symptoms in the first episode of schizophrenia - analysis of Polish results of the EUFEST Study. [AUT.] TOMASZ SZAFRAŃSKI, MAREK JAREMA, MARCIN OLAJOSSY, JOLANTA RABE-JABŁOŃSKA, JANUSZ K. RYBAKOWSKI. Schizophr. Res. 2010 vol. 117 nr 2/3 s. 503, 2nd Schizophrenia International Research Society Conference. Florence, April 10-14, 2010. Abstr.
 151. Dynamika objawów psychopatologicznych u chorych uczestniczących w badaniu EUFEST w przebiegu leczenia przeciwpsychotycznego. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, MAREK MASIAK, MAREK JAREMA, JOLANTA RABE-JABŁOŃSKA, JANUSZ RYBAKOWSKI. Psychiatr. Pol. 2010 t. 44 nr 3 supl. s. 56, XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich : Świat współczesny a psychiatria. Poznań, 23-26 czerwca 2010. Streszcz.
 152. High incidence of hyperprolactinemia in Polish patients with the first episode of schizophrenia participating in EUFEST study. [AUT.] J. RYBAKOWSKI, J. FORMANOWICZ, M[ARCIN] OLAJOSSY, M. JAREMA. Eur. Psychiatry 2010 vol. 25 suppl. 1 s. 1095, 18th European Congress of Psychiatry. Munich, February 27-March 2, 2010. Abstr.
 153. Hiperprolaktynemia u polskich pacjentów uczestniczących w programie EUFEST. [AUT.] JANUSZ RYBAKOWSKI, JOLANTA FORMANOWICZ, MARCIN OLAJOSSY, MAREK JAREMA. Psychiatr. Pol. 2010 t. 44 nr 3 supl. s. 30-31, XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich : Świat współczesny a psychiatria. Poznań, 23-26 czerwca 2010. Streszcz.
 154. Objawy depresyjne u polskich pacjentów uczestniczących w programie EUFEST. [AUT.] TOMASZ SZAFRAŃSKI, MAREK JAREMA, MARZANNA CHOMA, JOLANTA CHOJNACKA, MARCIN OLAJOSSY, JOLANTA RABE-JABŁOŃSKA, JANUSZ RYBAKOWSKI. Psychiatr. Pol. 2010 t. 44 nr 3 supl. s. 36, XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich : Świat współczesny a psychiatria. Poznań, 23-26 czerwca 2010. Streszcz.
 155. Oznaczanie olanzapiny w osoczu krwi metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. [AUT.] BEATA PAW, DOROTA KOWALCZUK, MARCIN OLAJOSSY. W: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Farmacja polska na tle Unii Europejskiej. Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszcz s. 189.
 156. Poziom kwasu kynureninowego w surowicy krwi chorych na depresję leczonych elektrycznie : rozprawa habilitacyjna. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Lublin 2010, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ss. 124, 978-83-929145-4-9.
 157. Polymorphisms of the 5-HT2A receptor gene and clinical response to olanzapine in paranoid schizophrenia. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, BEATA GODLEWSKA, ALEXANDRA SCHOSSER-HAUPT, MARCIN OLAJOSSY, JACEK WOJCIEROWSKI, JERZY LANDOWSKI, HALINA MARMUROWSKA-MICHAŁOWSKA, SIEGFRIED KASPER. Neuropsychobiology 2011 vol. 64 nr 4 s. 202-210, bibliogr. poz. 35.
 158. Objawy psychopatologiczne u pacjentów po przebytym zawale serca.(Psychopathologic symptoms in post-myocardial infarction patients.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, AGATA KOPRIANIUK. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2 s. 191-194, bibliogr. sum.
 159. Poziom zapotrzebowania na stymulację u osób po pierwszym zawale serca.(Level of demand for stimulation in post-myocardial infarction patients.). [AUT.] AGATA KOPRIANIUK, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2 s. 195-197, bibliogr. sum.
 160. Relacje z rodzicami a zaburzone postawy wobec odżywiania się u dziewcząt będących dziećmi alkoholików.(Relationships with parents and impaired eating behaviours in daughters of alcoholic parents.). [AUT.] BEATA PAWŁOWSKA, EMILIA POTEMBSKA, MARCIN OLAJOSSY, ANETA GERHANT, ELŻBIETA GLEBA, KONRAD KRAWCZYŃSKI. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2 s. 184-190, bibliogr. sum.
 161. The bipolar disorder over-diagnosis trend - in brief.(O nadrozpoznawalności zaburzenia afektywnego dwubiegunowego - rzecz krótka.). [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 3 s. 245-247, bibliogr. poz. 21, streszcz.
 162. TYM TEST - nowe narzędzie diagnostyczne w ocenie funkcji poznawczych - badanie mieszkańców domu opieki społecznej.(TYM TEST - novel diagnostic tool to assess cognitive functions - study on inhabitants of social welfare house.). [AUT.] MAREK DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL, JOANNA PAWLOS, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, MARCIN OLAJOSSY, KRZYSZTOF MARCZEWSKI. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2 s. 152-159, bibliogr. poz. 30, sum.
 163. Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha - opis kliniczny.(Lesch Alcoholism typology - clinical picture.). [AUT.] KATARZYNA IWANICKA, DARIUSZ MALICKI, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 3 s. 256-259, bibliogr. sum.
 164. Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha - proponowane formy terapii.(Lesch Alcoholism typology - recommended forms of therapy.). [AUT.] KATARZYNA IWANICKA, DARIUSZ MALICKI, ANETA PYŁYPCZUK, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 3 s. 260-265, bibliogr. sum.
 165. Will neuroscience ever enter the courtroom?. [AUT.] LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 4 s. 485-487, bibliogr. poz. 28.
 166. Wyzwania psychiatrii w 2011 roku w województwie lubelskim.(Challenges of psychiatry in 2011 the Lublin voivodship.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2 s. 129-131, bibliogr. sum.
 167. Zaburzenia psychiczne a nadczynność tarczycy.(Psychiatric disorders and hyperthyroidism.). [AUT.] MAREK DERKACZ, MAGDALENA MICHAŁOJĆ-DERKACZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2 s. 146-151, bibliogr. poz. 63, sum.
 168. Zespół napięcia przedmiesiączkowego i przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne - problem z pogranicza psychiatrii i ginekologii.(Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder - problem on the border of psychiatry and gynecology.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, ANETA GERHANT. Curr. Probl. Psychiatry 2011 vol. 12 nr 2 s. 163-170, bibliogr. poz. 72, sum.
 169. Komisje bioetyczne : zasady działania, obecny stan prawny i propozycje przyszłych zmian. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Alma Mater 2012 R. 22 nr 4 s. 66-69.
 170. Kwas kynureinowy, depresja i leczenie elektryczne. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: XVI Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 10-12 maja 2012. [Streszcz.] s. 14-15.
 171. Kynurenic acid in patients with depression undergoing ECT treatment. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY, L[UIZA] OLAJOSSY-HILKESBERGER, E[WA] URBAŃSKA. Cesk. Slov. Psychiatr. 2012 vol. 108 suppl. 1 s. 279, WPA International Congress 2012. Praque, 17-21 October 2012. Abstr.
 172. Nefropatia po długotrwałej terapii litem - opis przypadku.(Nephropathy after long term lithium therapy - case report.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, EWA BĄK-PONIEWAŻOWICZ, ARTUR PONIEWAŻOWICZ. Curr. Probl. Psychiatry 2012 vol. 13 nr 3 s. 173-176, bibliogr. sum.
 173. Polymorphisms of the histamine receptor (H1HR) gene are not associated with olanzapine-induced weight gain. [AUT.] BEATA R. GODLEWSKA, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER, MARCIN OLAJOSSY, JANUSZ LIMON, JERZY LANDOWSKI. J. Clin. Psychopharmacol. 2013 vol. 33 nr 3 s. 436-437, bibliogr. DOI: 10.1097/JCP.0b013e3182900c9e
 174. Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja psychiczna - uregulowania prawne. Opis przypadku.(The possibility or coercion treatment? Anorexia nervosa - legal regulations. A case report.). [AUT.] ANETA TYLEC*, MARCIN OLAJOSSY, HALINA DUBAS-ŚLEMP, KATARZYNA SPYCHALSKA. Psychiatr. Pol. 2013 t. 47 nr 3 s. 531-539, bibliogr. poz. 29, sum. rez. Zsfg, rés.
 175. Neuroanatomiczne, genetyczne i neurochemiczne aspekty autyzmu dziecięcego.(Neuroanatomical, genetic and neurochemical aspects of infantile autism.). [AUT.] ANETA GERHANT*, MARCIN OLAJOSSY, LUIZA OLAJOSSY-HILKESBERGER. Psychiatr. Pol. 2013 t. 47 nr 6 s. 1101-1111, bibliogr. poz. 56, sum. rez. Zsfg, rés.
 176. O zjeździe psychiatrów polskich. Czterdziesty czwarty, a więc szczególny. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Alma Mater 2013 R. 23 nr 2 s. 54-59.
 177. Selen i jego rola w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych.(Selenium and its role in medicine with special regard to psychical disorders.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY*, NIKODEM SKOCZEŃ. Curr. Probl. Psychiatry 2013 vol. 14 nr 4 s. 236-240, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. ang. s. 241-245].
 178. Uwarunkowania neurobiologiczne lekooporności w psychiatrii. [AUT.] M[ARCIN] OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2013 vol. 14 nr 2 suppl. s. 139, XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich : Między neurobiologią a środowiskiem. Lublin, 27-29 czerwca 2013. Streszcz.
 179. Współpraca psychiatry i egzorcysty. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Pokonać szatana. Oprac. red. Elżbieta Maria Płońska. Lublin 2013, Wydawnictwo JUT, 978-83-64402-05-0.
 180. Analiza wpływu różnych czynników społecznych i demograficznych na występowanie i poziom nasilenia lęku w grupie młodzieży szkolnej.(Analysis of the impact of various social and demographic factors on the incidence and level of severity of anxiety in a group of school students.). [AUT.] NIKODEM SKOCZEŃ, BARBARA JĘDRZEJEWSKA, AGATA SMOLEŃ, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2014 vol. 15 nr 2 s. 78-84, bibliogr. sum.
 181. Czy neuronauka może być orężem prawników?(May neuroscience be lawyers’ weapon?). [AUT.] NIKODEM SKOCZEŃ, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2014 vol. 15 nr 4 s. 202-209, bibliogr. sum, [Tekst równol. w jęz. ang.].
 182. Evidence for the similar biochemical background for psychiatric disorders and psychoactive substances addiction.(Dowody na wspólne biochemiczne podłoże zaburzeń psychicznych oraz uzależnień od substancji chemicznych.). [AUT.] KATARZYNA IWANICKA, DARIUSZ MALICKI, MARCIN OLAJOSSY*. Curr. Probl. Psychiatry 2014 vol. 15 nr 1 s. 5-9, bibliogr. poz. 27, streszcz.
 183. Jakość relacji małżeńskiej pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych u obojga partnerów - opis przypadku.(Quality of marital relationships in patients with diagnosis of psychotic disorders in both partners - case report.). [AUT.] DIANA ŻMUDA*, MAŁGORZATA ORZEŁ-GÓRNIAK, ANNA URBAŃSKA, MARCIN OLAJOSSY, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. Curr. Probl. Psychiatry 2014 vol. 15 nr 3 s. 129-134, bibliogr. sum.
 184. Kardiologiczne i inne somatyczne powikłania jadłowstrętu psychicznego.(Cardiological and other somatic complications of anorexia nervosa.). [AUT.] NIKODEM SKOCZEŃ*, EWELINA DZIWOTA, PAWEŁ S. BŁASZKIEWICZ, KAROLINA SPRAWKA, ANNA STRUG, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2014 vol. 15 nr 4 s. 210-219, bibliogr. poz. 28, [Tekst równol. w jęz. ang.].
 185. O różnicach między opętaniem a chorobą : rozmowa z doktorem habilitowanym Marcinem Olajossym, psychiatrą. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Kogo boi się diabeł? : rozmowy o egzorcyzmach. [Aut.] Rusin Sławomir s. 95-111. [B. m.] 2014, WAM, 978-83-277-0076-6.
 186. Polowanie na czarownice czy rzetelny przekaz - rola mass mediów w stygmatyzacji osób chorych psychicznie.(The "Season of the Witch" and the honest message - the role of mass media in the stigmatization of the mentally ill.). [AUT.] EWELINA DZIWOTA*, ANNA PORĘBSKA, ŁUKASZ ZADKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2014 vol. 15 nr 3 s. 123-128, bibliogr. sum.
 187. Rozumienie dowcipów u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. [AUT.] DIANA ŻMUDA, MARCIN OLAJOSSY, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Styl życia młodych osób”. Lublin, 16.04.2014. Streszcz s. 121-122, bibliogr. poz. 23, [CD-ROM].
 188. Rozumienie treści humorystycznych jako wymiar kompetencji afektywnych i poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.(Understanding humour as a dimension of affective and cognitive competence in patients diagnosed with paranoid schizophrenia.). [AUT.] DIANA ŻMUDA, BERNARDA BEREZA, ANNA URBAŃSKA, MAŁGORZATA ORZEŁ-GÓRNIAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2014 vol. 15 nr 3 s. 147-153, bibliogr. poz. 21, sum.
 189. Stężenie kwasu kynureninowego i wybranych cytokin podczas leczenia przeciwdepresyjnego.(The level of kynurenic acid and selected cytokines during antidepressive treatment.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, BARTOSZ OLAJOSSY, EMILIA POTEMBSKA, NIKODEM SKOCZEŃ, SEBASTIAN WNUK, EWA URBAŃSKA. Neuropsychiatr. Neuropsychol. 2014 vol. 9 nr 2 s. 55-61, bibliogr. poz. 27, sum.
 190. The problem of anorexia nervosa diagnosis: a case study. [AUT.] ANETA TYLEC, HALINA DUBAS-ŚLEMP, ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ, MARCIN OLAJOSSY. Acta Neuropsychol. 2014 vol. 12 nr 4 s. 493-501, bibliogr. poz. 29. DOI: 10.5604/17307503.1138850
 191. Znaczenie układu immunologicznego w patogenezie zaburzeń afektywnych.(The importance of the immune system in the pathogenesis of affective disorders.). [AUT.] ŁUKASZ ZADKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2014 vol. 15 nr 2 s. 85-88, bibliogr. poz. 31, sum.
 192. Koncepcje tzw. głodu alkoholu.(The concept of alcohol craving.). [AUT.] KATARZYNA A. IWANICKA*, MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 2015 t. 49 nr 2 s. 295-304, bibliogr. poz. 36, sum. DOI: 10.12740/PP/27538
 193. Anatomiczne zmiany mózgu w schizofrenii.(Anatomical brain changes in schizophrenia.). [AUT.] EWELINA DZIWOTA*, AGNIESZKA ŁABA-STEFANEK, OLGA MAŁOLEPSZA, NIKODEM SKOCZEŃ, MARCIN OLAJOSSY. Neuropsychiatr. Neuropsychol. 2015 vol. 10 nr 3/4 s. 121-128, bibliogr. poz. 28.
 194. Benzodiazepine dependence - the conditions of severe course. Case report.(Uzależnienie od benzodiazepin - uwarunkowania ciężkiego przebiegu, studium przypadku.). [AUT.] ADAM PERZYŃSKI, IDA KŁĘBUKOWSKA, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2015 vol. 16 nr 4 s. 212-221, bibliogr. poz. 21, [Tekst równol. w jęz. ang.].
 195. Bezpieczeństwo kardiologiczne zabiegów elektrycznych w podeszłym wieku - opis przypadku.(Cardiac safety of electroconvulsive therapy in an elderly patient - a case report.). [AUT.] HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ, MICHAŁ PRÓCHNICKI, PAWEŁ KICIŃSKI, MARCIN OLAJOSSY, AGNIESZKA PELCZARSKA-JAMROGA, MICHAŁ DZIKOWSKI, ANDRZEJ JAROSZYŃSKI. Pol. Merk. Lek. 2015 t. 39 nr 232 s. 223-226, bibliogr. poz. 31, sum.
 196. Bipolar affective disorder: a review of novel forms of therapy. [AUT.] EWELINA DZIWOTA*, BARBARA DRAPAŁA, MAGDALENA GAJ, NIKODEM SKOCZEŃ, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Iss. Pharm. Med. Sci. 2015 vol. 28 nr 2 s. 105-110, bibliogr. poz. 21. DOI: 10.1515/cipms-2015-0054
 197. Cieciorka, pan Zdzisław i guz mózgu, czyli historia, której nie było.(Chickpea, Mr. Zdzisław and brain tumor, the story that never happened.). [AUT.] ADAM PERZYŃSKI, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, RAFAŁ DUBIEL, ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ, IDA KŁĘBUKOWSKA, JUSTYNA PAWĘZKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2015 vol. 16 nr 4 s. 222-228, bibliogr.
 198. Czy pacjenci z fizjologiczną ginekomastią okresu pokwitania mogą wymagać pomocy psychiatry i psychologa?(Do patients with physiological pubertal gynecomastia may need psychiatric and psychological support?). [AUT.] MAREK DERKACZ, MARCIN OLAJOSSY. Forum Med. Rodz. 2015 vol. 9 nr 2 s. 152-154, bibliogr. sum.
 199. Czyżby "courtesy stigma"? Problem stygmatyzacji psychiatrii, psychiatrów i psychoterapeutów.(Is that courtesy stigma? The issue of the stigmatization of psychiatry, psychiatrists and psychotherapists.). [AUT.] EWELINA DZIWOTA*, ANNA PORĘBSKA, MICHAŁ PRÓCHNICKI, BARBARA DRAPAŁA, MAGDALENA GAJ, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2015 vol. 16 nr 3 s. 158-164, bibliogr. sum.
 200. Localized scleroderma, cerebral palsy and psychotic depression.(Twardzina ograniczona do skóry, porażenie mózgowe i depresja psychotyczna.). [AUT.] IGA IWANICKA-WYSZYŃSKA, AGNIESZKA KOWAL-POPCZAK, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2015 vol. 16 nr 4 s. 202-209, bibliogr. poz. 21.
 201. Prevalence of self-injury, suicidal ideation, plans and attempts in adolescents aged 13 to 19 years of age. [AUT.] BEATA PAWŁOWSKA*, EMILIA POTEMBSKA, MACIEJ ZYGO, MARCIN OLAJOSSY. Pol. J. Public Health 2015 t. 125 nr 1 s. 55-59, bibliogr. DOI: 10.1515/pjph-2015-0025
 202. Przegląd badań dotyczących pomiaru zjawiska autostygmatyzacji osób z chorobą psychiczną.(A review of research on the measurement of the phenomenon of self-stigma of people with mental illness.). [AUT.] EWELINA DZIWOTA, ANNA PORĘBSKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2015 vol. 16 nr 4 s. 233-237, bibliogr. sum.
 203. Reakcja polekowa na lamotryginę - opis przypadku.(Lamotrigine-induced drug reaction - case report.). [AUT.] MAGDALENA STUDENNA*, MARCIN OLAJOSSY, MARYLA KUCZYŃSKA. Curr. Probl. Psychiatry 2015 vol. 16 nr 1 s. 18-25, bibliogr.
 204. What's new in KYNA? A review of current literature.(Co nowego w KYNA? Przegląd aktualnego piśmiennictwa.). [AUT.] NIKODEM SKOCZEŃ, EMILIA POTEMBSKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2015 vol. 16 nr 3 s. 165-172, bibliogr. poz. 36, streszcz.
 205. Współwystępowanie depresji z twardziną miejscową i porażeniem mózgowym - opis przypadku. [AUT.] I. IWANICKA-WYSZYŃSKA, A[GNIESZKA] KOWAL-POPCZAK, M[ARCIN] OLAJOSSY. W: XVIII Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz Dolny, 17-19 września 2015. Streszcz [b. pag.] 4, [przeglądany 3 października 2015].
 206. Kompulsywne kupowanie w zarysie.(Compulsive buying in outline.). [AUT.] ŁUKASZ ZADKA*, MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 2016 t. 50 nr 1 s. 153-164, bibliogr. poz. 47, sum. DOI: 10.12740/PP/44010
 207. Rozpowszechnienie samouszkodzeń dokonywanych przez młodzież w wieku od 16 do 19 lat.(Prevalence of self-injury performed by adolescents aged 16-19 years.). [AUT.] BEATA PAWŁOWSKA*, EMILIA POTEMBSKA, MACIEJ ZYGO, MARCIN OLAJOSSY, EWA DZIURZYŃSKA. Psychiatr. Pol. 2016 t. 50 nr 1 s. 29-42, bibliogr. poz. 27, sum. DOI: 10.12740/PP/36501
 208. Cechy osobowości u osób uzależnionych od alkoholu w kontekście doświadczeń przemocy w dzieciństwie.(Personality traits in alcohol-dependent individuals in the context of childhood abuse). [AUT.] ANETA GERHANT*, MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 2016 vol. 50 nr 5 s. 973-987, bibliogr. poz. 55, sum. DOI: 10.12740/PP/60346
 209. Levomilnacipran - a successor of milnacipran with a higher noradrenergic selectivity. [AUT.] ŁUKASZ ZADKA*, EWELINA DZIWOTA, MARCIN OLAJOSSY. Acta Pol. Pharm. 2016 vol. 73 nr 2 s. 285-289, bibliogr. poz. 32.
 210. Vortioxetine - the new antidepressant agent with procognitive properties. [AUT.] EWELINA DZIWOTA*, MARCIN OLAJOSSY. Acta Pol. Pharm. 2016 vol. 73 nr 6 s. 1433-1437, bibliogr. poz. 29.
 211. Atypical epileptic seizures or ideatory compensative experiences?. [AUT.] ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ*, KONRAD REJDAK, DIANA ŻMUDA, ANNA URBAŃSKA, ADAM PERZYŃSKI, MARCIN OLAJOSSY. Acta Neuropsychol. 2016 vol. 14 nr 3 s. 255-262, bibliogr. DOI: 10.5604/17307503.1222839
 212. Can factitious disorder reach delusional level? A case study.(„Czy zaburzenie pozorowane może osiągać poziom urojeniowości? Studium przypadku”.). [AUT.] RAFAŁ DUBIEL, ADAM PERZYŃSKI*, IDA KŁĘBUKOWSKA, ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ, IWONA CHMIEL-PERZYŃSKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 4 s. 303-313, bibliogr. poz. 33. DOI: 10.1515/cpp-2016-0030
 213. Changes in the levels of kynurenic acid and selected proinflammatory cytokines after pharmacological treatment and electroconvulsive therapy (ECT) in patients with depressive disorder.(Zmiany poziomu kwasu kynureninowego i wybranych cytokin prozapalnych u pacjentów z depresją leczonych farmakologicznie i za pomocą elektrowstrząsów (EW).). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY*, EMILIA POTEMBSKA, NIKODEM SKOCZEŃ, BARTOSZ OLAJOSSY, EWA URBAŃSKA. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 2 s. 75-82, bibliogr. poz. 37, streszcz. DOI: 10.1515/cpp-2016-0008
 214. Characteristic of alcohol dependent individuals with and without suicide attempts. [AUT.] ANETA GERHANT, MARCIN OLAJOSSY, KATARZYNA IWANICKA. W: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Psychiatria Medforum 2016 : Psychiatria senioralna. Wisła, 8-10 grudnia 2016. [Streszcz.] [b. pag.].
 215. Evaluation of a level of preoperative anxiety in patients undergoing gynaecological surgeries.(Ocena nasilenia lęku przed operacjami ginekologicznymi.). [AUT.] MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK*, GRZEGORZ POLAK, MARCIN BOBIŃSKI, WIESŁAWA BEDNAREK, JAN KOTARSKI, KRZYSZTOF KUŁAK, MARCIN OLAJOSSY. Ginekol. Położ. Med. Project 2016 R. 11 nr 2 s. 29-34, 73-79, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. pol.].
 216. Extraordinary system of delusions and the social functioning - a case study. [AUT.] NIKODEM SKOCZEŃ*, SEBASTIAN MASTERNAK, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 1 s. 19-23, bibliogr. streszcz. DOI: 10.1515/cpp-2016-0003
 217. Genetic and environmental factors in the etiology of schizophrenia - towards mainstreaming.(Czynniki genetyczne i środowiskowe w etiologii schizofrenii - w stronę podejścia integracyjnego.). [AUT.] AGNIESZKA ŁABA-STEFANEK, EWELINA DZIWOTA*, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 4 s. 243-249, bibliogr. streszcz. DOI: 10.1515/cpp-2016-0023
 218. Historia histerii i co dalej...(The history of hysteria and what's next...). [AUT.] KLEMENS HŁODZIK*, EWELINA DZIWOTA, HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 1 s. 31-37, bibliogr. sum. DOI: 10.1515/cpp-2016-0005
 219. Is it time for baclofen to be included in the official recommendations concerning the treatment of alcoholism?. [AUT.] SEBASTIAN MASTERNAK, NIKODEM SKOCZEŃ*, EWELINA DZIWOTA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 2 s. 90-96, bibliogr. poz. 34. DOI: 10.1515/cpp-2016-0010
 220. Modern faces of hysteria, or some of the dissociative disorders.(Współczesne twarze histerii, czyli niektóre zaburzenia dysocjacyjne.). [AUT.] ALENA STEFAŃSKA*, EWELINA DZIWOTA, MARCIN STEFAŃSKI, ALICJA NASIŁOWSKA-BARUD, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 3 s. 214-225, bibliogr. poz. 35, streszcz. DOI: 10.1515/cpp-2016-0022
 221. On the border of deep spirituality and psychosis... : a case study.(Na granicy głębokiej duchowości i psychozy... : studium przypadku.). [AUT.] EWELINA DZIWOTA*, DIANA ŻMUDA, RAFAŁ DUBIEL, KAMILA DZIWOTA, RENATA MARKIEWICZ, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 3 s. 183-197, bibliogr. poz. 33, streszcz.
 222. Silent angels the genetic and clinical aspects of Rett syndrome.(Milczące anioły, aspekty genetyczne i obraz kliniczny zespołu Retta (Rett syndrome).). [AUT.] EWELINA DZIWOTA*, URSZULA FAŁKOWSKA, KATARZYNA ADAMCZYK, DOROTA ADAMCZYK, ALENA STEFAŃSKA, JUSTYNA PAWĘZKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 4 s. 282-296, bibliogr. poz. 60, streszcz. DOI: 10.1515/cpp-2016-0028
 223. Sprawozdanie z XIX Konferencji Schizofrenia Forum w Warszawie.(A report from XIX Schizophrenia Forum Conference in Warsaw.). [AUT.] EWELINA DZIWOTA*, KAMILA DZIWOTA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 2 s. 118-123, sum. DOI: 10.1515/cpp-2016-0014
 224. The schizo-obsessive disorder: a case report. [AUT.] ANNA URBAŃSKA*, AGNIESZKA LIS, MATEUSZ SOŁOWIEJ, ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ, DIANA SZYMCZUK, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 4 s. 314-318, bibliogr. poz. 21. DOI: 10.1515/cpp-2016-0031
 225. Uwarunkowania pięcioletniej abstynencji uzyskanej w modelach leczenie Oddziału Odwykowego w Lublinie u chorych z zespołem uzależnienia spowodowanego używaniem alkoholu. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, DARIUSZ MALICKI. W: 45. Zjazd Psychiatrów Polskich : Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18 czerwca 2016. [Streszcz.] s. 79-80.
 226. Value preferences in individuals with low and high self-esteem. [AUT.] KAMILA DZIWOTA*, AGNIESZKA DUDEK, ANNA SZPAK, KAROLINA LUDWIKOWSKA, DAMIAN KOWALSKI, ŁUKASZ DRABAREK, EWELINA DZIWOTA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 2 s. 97-106, bibliogr. poz. 50, streszcz. DOI: 10.1515/cpp-2016-0011
 227. "Stolen motherhood" - case study of postpartum depression.("Skradzione macierzyństwo" - studium przypadku depresji poporodowej.). [AUT.] ANETA GERHANT*, MARCIN OLAJOSSY, AGATA KALIŃSKA, AGATA MIERNICKA. Curr. Probl. Psychiatry 2016 vol. 17 nr 3 s. 149-163, bibliogr. poz. 48, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.1093/fampra/cmu083
 228. Clinical phenotype of depression affects interleukin-6 synthesis. [AUT.] ŁUKASZ ZADKA*, PIOTR DZIĘGIEL, MICHAŁ KULUS, MARCIN OLAJOSSY. J. Interferon Cytokine Res. 2017 vol. 37 nr 6 s. 231-245, bibliogr. poz. 217. DOI: 10.1089/jir.2016.0074
 229. Psychopathological symptoms, defense mechanisms and time perspectives among subjects with alcohol dependence (AD) presenting different patterns of coping with stress. [AUT.] KATARZYNA IWANICKA*, ANETA GERHANT, MARCIN OLAJOSSY. PeerJ [online] 2017 vol. 5 nr 8 [art. nr] 3576, s. 1-19, bibliogr. poz. 72, [przeglądany 8 sierpnia 2017]. Dostępny w: https://peerj.com/articles/3576.pdf. DOI: 10.7717/peerj.3576
 230. Stężenia kwasu kynureninowego w surowicy krwi pacjentów leczonych elektrycznie z rozpoznaniem zaburzenia depresyjnego nawracającego i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzenia schizoafektywnego.(Blood serum concentrations of kynurenic acid in patients diagnosed with recurrent depressive disorder, depression in bipolar disorder, and schizoaffective disorder treated with electroconvulsive therapy.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY*, BARTOSZ OLAJOSSY, SEBASTIAN WNUK, EMILIA POTEMBSKA, EWA M. URBAŃSKA. Psychiatr. Pol. 2017 t. 51 nr 3 s. 455-468, bibliogr. poz. 28, sum. DOI: 10.12740/PP/61584
 231. Wulwodynia i depresja - opis przypadku.(Vulvodynia and depression - a case study.). [AUT.] ANETA GERHANT, EWELINA SOROKA, ANETA PERZYŃSKA-STARKIEWICZ, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, MARCIN OLAJOSSY. Psychiatr. Pol. 2017 vol 51 nr 5 s. 937-952, bibliogr. poz. 63, sum. DOI: 10.12740/PP/67371
 232. Allopurinol as prospective treatment for mental disorders - a review. [AUT.] EWELINA SOROKA*, ANETA GERHANT, MARCIN OLAJOSSY. Acta Pol. Pharm. 2017 vol. 74 nr 6 s. 1623-1626, bibliogr. poz. 27.
 233. Assessment of the need for information about planned gynecologic surgery.(Ocena poziomu zapotrzebowania na informacje odnośnie planowanej operacji ginekologicznej.). [AUT.] MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK*, GRZEGORZ POLAK, MARCIN BOBIŃSKI, WIESŁAWA BEDNAREK, JAN KOTARSKI, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, ANETA GERHANT, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2017 vol. 18 nr 1 s. 47-50, bibliogr. streszcz. DOI: 10.1515/cpp-2017-0004
 234. Can the symptoms of schizophrenia be reset?(Czy można zresetować objawy schizofrenii?). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, EWELINA SOROKA*. Curr. Probl. Psychiatry 2017 vol. 18 nr 4 s. 264-271, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.1515/cpp-2017-0019
 235. Hiponatremia in the practice of a psychiatrist. Pt 1: SIADH syndrome and drug-induced hyponatremia.(Hiponatremia w praktyce lekarza psychiatry. Cz. 1: zespół SIADH i hiponatremia polekowa.). [AUT.] EWA STELMACH*, OLGA HOŁOWNIA, MACIEJ SŁOTWIŃSKI, ANETA GERHANT, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2017 vol. 18 nr 2 s. 120-137, bibliogr. poz. 66, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.1515/cpp-2017-0011
 236. Hiponatremia in the practice of a psychiatrist. Pt 2: psychogenic polydipsia.(Hiponatremia w praktyce lekarza psychiatry. Cz. 2: polidypsja psychogenna.). [AUT.] ANETA GERHANT, MACIEJ SŁOTWIŃSKI, OLGA HOŁOWNIA, EWA STELMACH, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2017 vol. 18 nr 2 s. 138-152, bibliogr. poz. 75, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.1515/cpp-2017-0012
 237. Hiponatremia w praktyce lekarza psychiatry.(Hiponatremia in the practice of a psychiatrist.). [AUT.] OLGA HOŁOWNIA, ANETA GERHANT, EWA STELMACH, MACIEJ SŁOTWIŃSKI, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2017 Congress Book s. 29, XIX Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 15-16 września 2017.
 238. Insight and recovery and the stigma of mental illness - analysis of the phenomenon of insight in schizophrenia and its correlations with the processes of stigma and self-stigma.(Wgląd i zdrowienie a piętno choroby psychicznej - analiza zjawiska wglądu w schizofrenii i jego relacji z procesami stygmatyzacji i autostygmatyzacji.). [AUT.] EWELINA SOROKA*, KAMILA DZIWOTA, JUSTYNA PAWĘZKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2017 vol. 18 nr 4 s. 313-320, bibliogr. poz. 29, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.1515/cpp-2017-0024
 239. Kwas kynureninowy w chorobach afektywnych - marker, predyktor, a może lek?(Kynurenic acid in affective diseases - marker, predictor or maybe cure?). [AUT.] NIKODEM SKOCZEŃ, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2017 Congress Book s. 24, XIX Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 15-16 września 2017.
 240. Od EUFEST do EULAST: jak skuteczne są leki przeciwpsychotyczne?(From EUFEST to EULAST - how effective are antipsychotics?). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2017 Congress Book s. 14, XIX Lubelskie Spotkania Naukowe. Lublin, 15-16 września 2017.
 241. Psychiatryczne aspekty samobójstwa; od statystyki po aktywną prewencję.(Psychiatric aspects of suicide; from statistics to active prevention.). [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. W: Samobójstwo. Red. Marek Mozgawa Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 395-402, bibliogr. sum, 978-83-8107-645-6.
 242. Structural and functional changes in the central nervous system in the course of anorexia nervosa.(Strukturalne i funkcjonalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu jadłowstrętu psychicznego.). [AUT.] MICHAŁ HYS, NIKODEM SKOCZEŃ, EWELINA SOROKA, MARCIN OLAJOSSY*. Curr. Probl. Psychiatry 2017 vol. 18 nr 4 s. 321-330, bibliogr. poz. 31, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.1515/cpp-2017-0025
 243. The role of pesticides in the development of autism spectrum disorder. [AUT.] EWELINA SOROKA*, URSZULA FAŁKOWSKA, DOROTA ADAMCZYK, KATARZYNA ADAMCZYK, MARCIN OLAJOSSY. Int. J. Recent Sci. Res. 2017 vol. 8 nr 11 s. 21665-21672, bibliogr. poz. 89. DOI: 10.24327/ijrsr.2017.0811.1117
 244. Treatment - refractory and super refractory schizophrenia - a case study.(Schizofrenia lekooporna i super-lekooporna - studium przypadku.). [AUT.] EWELINA SOROKA*, INGA UJMA-LESICZKA, MAGDALENA TRACZ, BERNARDA BEREZA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2017 vol. 18 nr 4 s. 292-299, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.1515/cpp-2017-0022
 245. Zapalenie mózgu z przeciwciałami anty-NMDA - potencjalnie wyleczalna choroba w cieniu klasycznych zaburzeń psychiatrycznych. [AUT.] ALEKSANDRA MAJCHRZAK, ALEKSANDER SŁAWIŃSKI, RENATA MARKIEWICZ, MAŁGORZATA KOZIOŁ, MARCIN OLAJOSSY. MedTube Science 2017 nr 4 suppl. s. 155, International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students and Students. Lublin, 01-03 December 2017. Abstr. [CD-ROM].
 246. Prolonged therapy with antidepressants increases hippocampal level of kynurenic acid and expression of Kat1 and Kat2 genes. [AUT.] TOMASZ KOCKI, EWA M. URBAŃSKA*, JANUSZ KOCKI, RENATA KLOC, KATARZYNA KOCKA, MARCIN OLAJOSSY, BJORN OWE-LARSSON. Pharmacol. Rep. 2018 vol. 70 nr 4 s. 737-745, bibliogr. poz. 43. DOI: 10.1016/j.pharep.2018.01.004
 247. Limbic brain structures and burnout - a systematic review. [AUT.] YEEKONG CHOW, JOLANTA MASIAK, EMILIA MIKOŁAJEWSKA*, DARIUSZ MIKOŁAJEWSKI, GRZEGORZ M. WÓJCIK, BRIAN WALLACE, ANDY EUGENE, MARCIN OLAJOSSY. Adv. Med. Sci. 2018 vol. 63 nr 1 s. 192-198, bibliogr. poz. 35. DOI: 10.1016/j.advms.2017.11.004
 248. Czy czynnik neurotropowy BDNF może być wskaźnikiem skutecznych oddziaływań rehabilitacyjnych w schizofrenii?(Can brain-derived neurotrophic factor (BDNF) be an indicator of effective rehabilitation interventions in schizophrenia?). [AUT.] RENATA MARKIEWICZ*, MAŁGORZATA KOZIOŁ, MARCIN OLAJOSSY, JOLANTA MASIAK. Psychiatr. Pol. 2018 t. 52 nr 5 s. 819-834, bibliogr. poz. 112, [Tekst równol. w jęz. ang.]. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/76040
 249. Social functioning and the quality of life of patients diagnosed with schizophrenia. [AUT.] EWELINA DZIWOTA, MARIAN Z. STEPULAK*, ANNA WŁOSZCZAK-SZUBZDA, MARCIN OLAJOSSY. Ann. Agric. Environ. Med. 2018 vol. 25 nr 1 s. 50-55, bibliogr. poz. 27. DOI: 10.5604/12321966.1233566
 250. Disrupted iron metabolism in peritoneal fluid may induce oxidative stress in the peritoneal cavity of women with endometriosis. [AUT.] GRZEGORZ POLAK, BARTŁOMIEJ BARCZYŃSKI, IWONA WERTEL, WOJCIECH KWAŚNIEWSKI, WIESŁAWA BEDNAREK, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, KAROLINA FRĄSZCZAK, MARCIN OLAJOSSY, JAN KOTARSKI. Ann. Agric. Environ. Med. 2018 vol. 25 nr 4 s. 587-592, bibliogr. poz. 29. DOI: 10.1155/2013/624540
 251. Differences in the dynamics of changes in the concentration of kynurenic acid in the blood serum of depressed patients treated with electroconvulsive therapy. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY, BARTOSZ OLAJOSSY, EMILIA POTEMBSKA*, NIKODEM SKOCZEŃ, SEBASTIAN WNUK, EWA URBAŃSKA. Psychiatr. Danub. 2018 vol. 30 nr 3 s. 331-339, bibliogr. poz. 38. DOI: 10.24869/psyd.2018.331
 252. Affective disorders in pregnancy and the postpartum period - from statistics to treatment. A synchronic approach.(Zaburzenia afektywne w ciąży i połogu - od statystyki po leczenie. Ujęcie współczesne.). [AUT.] KAROLINA DAŃKO, PIOTR DAŃKO, EWELINA SOROKA*, VÉRONIQUE PETIT, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 vol. 19 nr 4 s. 260-266, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.2478/cpp-2018-0020
 253. Choroba psychiczna czy neurologiczny zespół paranowotworowy. [AUT.] ALEKSANDRA MAJCHRZAK, ALEKSANDER SŁAWIŃSKI, RENATA MARKIEWICZ, MAŁGORZATA KOZIOŁ, MARCIN OLAJOSSY. W: X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Lublin, 17-18 marca 2018. Abstr. Red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg s. 39-40. Lublin 2018, Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel, 978-83-65272-76-8.
 254. Comparison of selected clinical and personality variables in alcohol-dependent patients with or without a history of suicide attempts.(Porównanie zmiennych klinicznych i osobowościowych u pacjentów uzależnionych od alkoholu z próbami samobójczymi w wywiadzie i bez.). [AUT.] ANETA GERHANT*, EWA KRZEWICKA-ROMANIUK, DAGNA SIEDLECKA, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 vol. 19 nr 3 s. 155-173, bibliogr. poz. 58, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.2478/cpp-2018-0013
 255. Deep brain stimulation in the obsessive-compulsive syndrome.(Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu w zespole obsesyjno-kompulsyjnym.). [AUT.] KAROLINA MIELKO*, EWELINA SOROKA, KAROLINA SPRAWKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 vol. 19 nr 4 s. 279-284, bibliogr. poz. 24, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.2478/cpp-2018-0022
 256. Epizod ciężkiej hiponatremii w przebiegu polidypsji psychogennej - opis przypadku. [AUT.] EWA KRZEWICKA-ROMANIUK, ALEKSANDRA KORDYGA, ANETA GERHANT, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 Congress Book s. 22, XX Jubileuszowe Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz Dolny, 6-8 września 2018. [Streszcz.].
 257. Mistycy, egzorcyści i psychiatrzy. [AUT.] MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 Congress Book s. 13, XX Jubileuszowe Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz Dolny, 6-8 września 2018. [Streszcz.].
 258. Nowotwór - choroba ciała czy umysłu? Zaburzenia nerwicowe na przykładzie kancerofobii. [AUT.] MONIKA RUSZAŁA, ANNA SZEWCZYK, EWELINA SOROKA, MARCIN OLAJOSSY. W: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii”. Lublin, 17 listopada 2018 [online]. Red. Karolina Widłak, Paulina Stefaniuk. Abstr s. 48-49, [przeglądany 23 listopada 2018]. Dostępny w: http://www.wyzwania.umlub.pl/ksiazka-abstraktow/. Lublin 2018, 978-83-952872-0-6.
 259. Obraz siebie i wybrane zmienne kliniczne u osób uzależnionych od alkoholu w kontekście przemocy doznawanej przed 18 rokiem życia. [AUT.] ANETA GERHANT, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, EWA KRZEWICKA-ROMANIUK, ALEKSANDRA KORDYGA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 Congress Book s. 27-28, XX Jubileuszowe Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz Dolny, 6-8 września 2018. [Streszcz.].
 260. Ocena nasilenia lęku przedoperacyjnego u pacjentek zakwalifikowanych do operacji ginekologicznych. [AUT.] MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, GRZEGORZ POLAK, JAN KOTARSKI, ALEKSANDRA KORDYGA, EWA KRZEWICKA-ROMANIUK, ANETA GERHANT, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 Congress Book s. 28-29, XX Jubileuszowe Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz Dolny, 6-8 września 2018. [Streszcz.].
 261. Uncommon psychopathological syndromes in psychiatry.(Niezwykłe zespoły psychopatologiczne w psychiatrii.). [AUT.] URSZULA FAŁKOWSKA, KATARZYNA ADAMCZYK, DOROTA ADAMCZYK, EWELINA SOROKA, VÉRONIQUE PETIT, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 vol. 19 nr 4 s. 299-322, bibliogr. poz. 174, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.2478/cpp-2018-0024
 262. Wpływ choroby afektywnej dwubiegunowej na twórczość. [AUT.] ANNA SZEWCZYK, MONIKA RUSZAŁA, GHADAH FALLATAH, MAGDALENA SZYDEŁKO, EWELINA SOROKA, MARCIN OLAJOSSY. W: VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój (2018 - wiosna). Lublin, 11 maja 2018. [Streszcz.] s. 120.
 263. Zespół Munchhausena - prawda czy fikcja? Wpływ choroby psychicznej na postrzeganie własnego ciała. [AUT.] MONIKA RUSZAŁA, ANNA SZEWCZYK, GHADAH FALLATAH, PAULINA STEFANIUK, MAGDALENA SZYDEŁKO, EWELINA SOROKA, MARCIN OLAJOSSY. W: VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój (2018 - wiosna). Lublin, 11 maja 2018. [Streszcz.] s. 95.
 264. Żałoba powikłana w praktyce lekarza psychiatry - przegląd literatury. [AUT.] ALEKSANDRA KORDYGA, EWA KRZEWICKA-ROMANIUK, ANETA GERHANT, ŁUKASZ PROĆ, MAGDALENA DEREWIANKA-POLAK, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2018 Congress Book s. 25, XX Jubileuszowe Lubelskie Spotkania Naukowe. Kazimierz Dolny, 6-8 września 2018. [Streszcz.].
 265. Ocena skuteczności rehabilitacji osób z rozpoznaniem schizofrenii z wykorzystaniem narzędzi klinicznych, testów psychologicznych, QEEG i neurotropowego czynnika BDNF.(Evaluation of the effectiveness of rehabilitation of people diagnosed with schizophrenia using clinical tools, psychological tests, QEEG, and the brain-derived neurotrophic factor (BDNF).). [AUT.] RENATA MARKIEWICZ*, AGNIESZKA MARKIEWICZ-GOSPODAREK, MAŁGORZATA KOZIOŁ, BEATA SZULECKA, MARCIN OLAJOSSY, TOMASZ PLECH. Psychiatr. Pol. 2019 vol. 53 nr 6 s. 1275-1292, bibliogr. poz. 72, sum. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/108491
 266. Can the use of varenicline improve the efficacy of pharmacotherapy for nicotine addiction?(Czy zastosowanie warenikliny stanowi szansę na poprawienie skuteczności farmakoterapii uzależnienia od nikotyny?). [AUT.] RAFAŁ MAZUR, SEBASTIAN MASTERNAK, MICHAŁ PAJĄK, NIKODEM SKOCZEŃ, EWELINA SOROKA, MARCIN OLAJOSSY*. Curr. Probl. Psychiatry 2019 vol. 20 nr 1 s. 21-34, bibliogr. poz. 55, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.2478/cpp-2019-0002
 267. Dissociative identity disorder as a wide range of defense mechanisms in children with a history of early childhood trauma.(Dysocjacyjne zaburzenie osobowości jako szeroki zakres mechanizmów obronnych u dzieci z przebytą traumą we wczesnym dzieciństwie.). [AUT.] MARTA CUDZIK, EWELINA SOROKA, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2019 vol. 20 nr 2 s. s. 117-129, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.2478/cpp-2019-0006
 268. Irritable bowel syndrome - psychiatric issues.(Zespół jelita drażliwego - aspekty psychiatryczne.). [AUT.] JOANNA NIEDZIAŁEK, MARTA PACHLA, ALEKSANDRA KORDYGA, ŁUKASZ PROĆ, EWELINA SOROKA*, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2019 vol. 20 nr 1 s. 35-48, bibliogr. poz. 82, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.2478/cpp-2019-0003
 269. Ketamine in affective disorders – expectations and limitations. [AUT.] EWELINA SOROKA*, DOROTA ADAMCZYK, KATARZYNA ADAMCZYK, URSZULA FAŁKOWSKA, MARCIN OLAJOSSY. J. Educ. Health Sport 2019 vol. 9 nr 7 s. 240-250, bibliogr. poz. 30. DOI: 10.5281/zenodo.3270389
 270. Nieprawidłowości siatkówki w chorobie afektywnej dwubiegunowej - przegląd badań. [AUT.] ADAM DOMAGAŁA, MARCIN OLAJOSSY. W: XXI Lubelskie Spotkania Naukowe : Nowe Perspektywy i zagrożenia w psychiatrii. Lublin, 12-14 września 2019. Streszcz [b. pag.], [przeglądany 4 października 2019]. Dostępny w: http://lsn.org.pl/postery/postery-2019/domagala-adam-nieprawidlowosci-siatkowki-w-chorobie-afektywnej-dwubiegunowej-przeglad-badan#wykladowca.
 271. Ocena skuteczności rehabilitacji osób z rozpoznaniem schizofrenii przy wykorzystaniu narzędzi klinicznych, testów psychologicznych, QEEG i neurotropowego czynnika BDNF.(Evaluation of the effectiveness of rehabilitation of people diagnosed with schizophrenia using clinical tools, psychological tests, QEEG and the neurotrophic factor BDNF.). [AUT.] RENATA MARKIEWICZ, MAŁGORZATA KOZIOŁ, TOMASZ PLECH, MARCIN OLAJOSSY. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Lublin, 12-14 września 2019. [Streszcz.] s. 178-179, [Tekst równol. w jęz. ang.]. Lublin 2019, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, 978-83-7548-366-6.
 272. Przeciwciała antyneuronalne - klucz do ustalenia przyczyny objawów psychiatrycznych.(Antineuronal antibodies - the key to establishing the cause of psychiatric symptoms.). [AUT.] ALEKSANDRA MAJCHRZAK, RENATA MARKIEWICZ, MAŁGORZATA KOZIOŁ, MARCIN OLAJOSSY. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. Lublin, 12-14 września 2019. [Streszcz.] s. 317-319, [Tekst równol. w jęz. ang.]. Lublin 2019, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, 978-83-7548-366-6.
 273. Schizofrenia a nieprawidłowości siatkówki - przegląd badań. [AUT.] ADAM DOMAGAŁA*, RAFAŁ ZIEMIŃSKI, PATRYCJA GIERSZON, MARCIN OLAJOSSY, HANNA KARAKUŁA-JUCHNOWICZ. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2019 : materiały konferencyjne - wiosna : część I - Lublin. Lublin, 05.04.2019. [Streszcz.] Red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny s.42. Poznań 2019, Młodzi Naukowcy, 978-83-66139-83-1.
 274. Serologiczna diagnostyka różnicowa zaburzeń psychicznych. [AUT.] A. MAJCHRZAK, A. SŁAWIŃSKI, R[ENATA] MARKIEWICZ, M[AŁGORZATA] KOZIOŁ, M[ARCIN] OLAJOSSY. W: II Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Naukowców : "PRODOC". Lublin 12 IV 2019. Streszcz s. 23.
 275. The impact of emotional intelligence level on the depression vulnerability.(Relacje między poziomem inteligencji emocjonalnej a podatnością na depresję - przegląd zagadnień.). [AUT.] MARTA CUDZIK, EWELINA SOROKA*, MARCIN OLAJOSSY. Curr. Probl. Psychiatry 2019 vol. 20 nr 3 s. 179-186, bibliogr. poz. 21, [Tekst równol. w jęz. pol.]. DOI: 10.2478/cpp-2019-0011

(Stan na 09-05-2020r.)